מדיניות פרטיות

הרשמה לאתר, הגנה על פרטיות וקבלת דיוור

השימוש באתר הוא חופשי לכל אדם ואינו כרוך בתשלום.

בשימוש באתר בכל אמצעי אלקטרוני, בין אם מחשב נייח, מחשב נייד, מחשב לוח (טאבלט) או סמארטפון, מאשר הגולש ומראש את תנאי השימוש בו. בביצוע פעולות מיוחדות יתבקש הגולש לאשר באופן מפורש שוב את תנאי השימוש באמצעות סימון המאשר זאת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש הללו מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו.

השימוש באתר נועד לכל גיל. יחד עם זאת, הורים לגולשים מתחת לגיל 18, מתבקשים לעקוב אחר התנהלות ילדיהם באתר זה אשר ייתכן וייחשפו לתכנים שונים בדפי העסקים הרשומים באתר או מפרסמים המציעים מרכולתם.

באתר ניתן לחפש, למצוא או לרשום תכנים מסוגים שונים: המלצות, ביקורות, דירוגים, תגובות, מאמרים, מצגות וצפייה באמצעי מדיה שונים, תמונות, קבצי וידאו או קבצי קול.

בחלק מהשימוש בתכנים, כגון; רישום המלצות או רישות תגובות ותלונות, תידרש הרשמה ומסירת פרטים אישיים. החברה עושה ככל העולה על ידה לשמור את פרטיו האישיים של הגולש ומאפשרת לו לסמן בעת הרישום אלו פרטים יפורסמו ואלו לא. החברה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש באתריה השונים אשר בבעלותה והמשתמש מסכים לכך מעצם השימוש באתר.

שימוש בסיסמא – בעת הרישום לאתר יידרש מהגולש לבחור סיסמא אישית. על הגולש לשמור על סודיות הסיסמא וליידע את מערכת האתר בכל שימוש אשר ייעשה בפרטיו על ידי גורם שלישי ללא ידיעתו או אישורו.

"אזור אישי" - בעצם הרישום לאתר הגולש נבנה לגולש באופן אוטומטי "אזור אישי" בו הוא יכול לנהל ולעדכן את פרטיו וכן תכנים נוספים כגון המלצות מועדפות, רשימת עסקים מומלצים מועדפים ועוד.

רישום לאתר - גולש רשאי להירשם באתר פעם אחת בלבד ועם זהותו האמיתית בלבד. שימוש בזהות בדויה תחשב כעבירת התחזות והחברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בצעדים כנגד הגולש כולל מחיקתו מן המאגר ולצמיתות. הגולש מתחייב בזאת לעדכן את פרטי החובה שלו במידה ויחול בהם שינוי מעת לעת. בעל עסק ירשום את עצמו פעם אחת בלבד כשאר הגולשים אך במידה והוא עוסק במספר תחומי עיסוק, הוא רשאי להקים כרטיסי עסק נפרד לכל עיסוק.

החברה מתחייבת שלא להעביר לכל גורם שלישי את פרטי המשתמשים של האתר.

קישור פרטי המשתמש לרשתות חברתיות – הגולש מסכים מראש כי פרטיו יקושרו בין האתר לרשתות החברתיות בעת רישום לאתר או בעת ביצוע פעולות אחרות וזאת ע"י אישור טפסי הרשתות החברתיות.

***אינדקסים שונים לא יאושרו לפרסום באתר

הגנה על פרטיות המשתמש – חלה על פרטי המשתמשים באתר כפי שנרשמו על ידי הגולשים בתהליך הרישום וכן על פרטיהם האישיים אשר נוספים באזור האישי.

החברה רשאית לעשות שימוש פנימי במידע לצורך ניתוח סטטיסטי למטרת ייעול הגלישה ושיפור השירות לרווחת הגולשים. החברה תפרסם רק את הפרטים אותם סימן הגולש בעת רישומו לאתר כפרטים אותם הוא מוכן לחשוף בפני הגולשים.

החברה רשאית להשתמש במאגר הגולשים ולמסור למפרסמים או לצד שלישי אחר, אך ורק נתונים סטטיסטיים ללא זהות המשתמשים.

המשתמש מסכים ומאשר, בעצם מילוי טופס הרישום, כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידו ומידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות בלבד.

החברה לא תישא באחריות לכל שימוש בפרטיו של הגולש בעת רישומו באתר או בטופס נחיתה, או בטופס צור קשר או בכל אמצעי רישום אחר של עסק רשום או מפרסם המתארח באתר לרבות בעת פרסום הטבות ומבצעים באתר. על הגולש או המשתמש חלה האחריות המלאה לבדוק את תנאי השימוש לגבי שמירת הסודיות מול העסק הרשום או המפרסם אליו נרשם.

החברה רשאית למסור את פרטי המשתמש המלאים לצד שלישי במקרים של הפרה בוטה של תנאי המשתמש, ביצוע מעשי תרמית או מעשים פליליים באתר וזאת בהתאם להוראות צו שיפוטי או במקרה שהחברה תעמוד בפני מצב של תביעה מגורם הטוען לפגיעה כתוצאה מפעולות המשתמש או בהתאם להוראות צו שיפוטי.

דיוור ישיר - החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח בדיוור ישיר מגזין האתר לכל משתמש רשום אשר אישר את נכונות הסכמתו לקבל חומר פרסומי או מגזין. לנרשם לא תהיה עילה לבוא בטענה או תלונה כנגד מערכת האתר ו/או הנהלת האתר.

האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וחל איסור מוחלט להשתמש בו שימוש מסחרי ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה.

קבצי עוגייה (Cookie) – המשתמש מאשר בזאת כי ידוע לו שבאתר נעשה שימוש בקובץ עוגייה לשם זיהוי המשתמש ולשם ייעול הגלישה באתר בכל גלישה חוזרת. המשתמש מאשר בזאת לחברה את התקנת קובת העוגייה במחשבו האישי וכן את השימוש במאגר שנאגר בקובץ העוגייה.

  

חיפוש כללי באתר

חיפוש בעלי מקצוע »

הדרכות נטוורקינג

 

 

 

   

סרטוני הדרכה על אתר שפע
באדיבות דויד נוי אליעזר ושולי שובלי

הודעות אחרונות  

מבצעים לחברי שפע

חזרה למעלה חזור למעלה