Header Right section
 • הקבוצה נפגשת ב:
 • ימי ג, 09:00 - 11:00
 • כתובת החרושת 10, חיפה חוצות המפרץ מול אולמי נסיכה, בכניסה לתחנת רכבת חוצות המפרץ
 • דו-חודשי
 • מנהל/ת הקבוצה:
 • רוס דולגוב
 • Doctor Digital

Form heading

 • שפע נטוורקינג
 • שפע בעלי עסק
 • שפע שיתופי פעולה
 • שפע עסקאות