Header Right section
 • הקבוצה נפגשת ב:
 • ימי א, 08:30 - 10:30
 • לפרטים יש ליצור קשר עם מנהלת הקבוצה תמר אלישיב 0547709898 או למייל tamar0109@gmail.com
 • דו-חודשי
 • מנהל/ת הקבוצה:
 • תמר אלישיב
 • תמר אלישיב

Form heading

 • שפע נטוורקינג
 • שפע בעלי עסק
 • שפע שיתופי פעולה
 • שפע עסקאות