Header Right section
 • הקבוצה נפגשת ב:
 • ימי ד, 08:15 - 10:15
 • "שהם" המרכז לרפואה גיראטרית,(מרכז הכנסים) דרך הנדיב, פרדס-חנה
 • דו-חודשי
 • מנהל/ת הקבוצה:
 • הדס אורגד
 • להתחיל מחדש - העצמה אישית

Form heading

 • שפע נטוורקינג
 • שפע בעלי עסק
 • שפע שיתופי פעולה
 • שפע עסקאות