Header Right section
 • הקבוצה נפגשת ב:
 • ימי א, 08:30 - 10:30
 • מרכז תרבות -מתנ"ס קסטל סמוך לתיכון הראל -חנייה השפע
 • דו-חודשי
 • מנהל/ת הקבוצה:
 • עליזה שני
 • עליזה שני - יועצת לזוגיות ומשפחה

Form heading

 • שפע נטוורקינג
 • שפע בעלי עסק
 • שפע שיתופי פעולה
 • שפע עסקאות